Verzameling van Marc Van Santvoort inzake Renaat Braem

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Identificatie

Titel Verzameling van Marc Van Santvoort m.b.t. Renaat Braem
Referentienummer BE/653717/0129-MVSA
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1976
Einddatum 1982
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 0,12 m (1 archiefdoos met 3 omslagen)

Context

Archiefvormers

Samensteller van de verzameling is Marc Van Santvoort.

Beheersgeschiedenis

De verzameling werd in 2004 geschonken door Marc Van Santvoort.

Gerelateerde actoren

  • Renaat Braem

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

De verzameling omvat diverse documenten over Renaat Braem:

  • uitnodiging voor een tentoonstelling 'Drawings and Paintings, 1928-1936' van Renaat Braem, te Galerie De Windt, Brussel, zonder datum
  • reproducties van diverse (studie)ontwerptekeningen, vermoedelijk ter voorbereiding van de tentoonstelling over Renaat Braem te Interieur Kortrijk 1982
  • briefwisseling tussen Renaat Braem en H. Sap m.b.t. Interieur Kortrijk 1982
  • foto van Bibliotheek Schoten en een torengebouw
  • een brochure over Renaat Braem, met teksten door Francis Strauven (met portretfoto)

Ordening

De verzameling is niet geordend.

Aanvullingen

Er zijn geen geplande aanvullingen.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

De verzameling is vrij raadpleegbaar.
Archief vrij te raadplegen vanaf 2004-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2004-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

De verzameling is toegankelijk.

Toegangen

Er is geen inventaris, maar wel een inhoudsomschrijving (Zie Context, Inhoud-Beschrijving).

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Sara Truyts

Regels en afspraken

  • Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be