Foto- en knipselarchief van Dienst Erfgoed, Provinciebestuur Antwerpen

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Identificatie

Titel Foto- en knipselarchief van Dienst Erfgoed, Provinciebestuur Antwerpen
Referentienummer BE/653717/0098-DE
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1850
Einddatum 1970
Datering (tekst) circa 1850-1970
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium circa 247 fotodozen en 1 lade plannenkast, 1 verhuisdoos

Context

Archiefvormers

Dienst Erfgoed, Provinciebestuur Antwerpen

Beheergeschiedenis

Het archief is origineel een eigendom van het Architectuurarchief.
De fototheek is tot stand gekomen als onderdeel van de activiteiten van de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen (PCML) waarvan het archief overgedragen is aan het Architectuurarchief.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het historische knipsel- en fotoarchief met betrekking tot erfgoed in de provincie Antwerpen van de Dienst Erfgoed van het Provinciebestuur Antwerpen.

Het omvat foto's van diverse herkomst: oude foto's, gemaakt bij vroege inventariscampagnes van waardevol erfgoed, foto's door Hoeben gemaakt, foto's van het KIK, foto's van paviljoenen op wereldtentoonstellingen enzovoort. Niet bij elk dossier horen per definitie foto's. De herkomst van elke foto valt af te leiden uit de gebruikte initialen (PB: Provinciebestuur; ACL: KIK; ...). De negatieven van foto's gemaakt in opdracht van de PCML zitten in principe in de collectie van het Fotomuseum.

Ordening

De dossiers zijn als volgt genummerd: elke gemeente heeft een nummer. De nummering beantwoordt aan de alfabetische volgorde. Aartselaar is 1. Daarna volgt het nummer van het dossier, vermoedelijk zoals het in de PCML behandeld is. 1-13 is een dossier 13 (kasteel Buerstede) in Aartselaar.

De huidige inventaris op papier en in pdf geeft per gemeente een per straat herordend klassement, weliswaar met de oorspronkelijke nummers.

Om de fototheek te consulteren, dient dus per gemeente het klassement overlopen te worden, om het tweeledige inventarisnummer te vinden (bijvoorbeeld: 1-13). Dat nummer is ook te vinden op de archiefdoos waarin de foto's zijn opgeslagen.

Daarnaast omvat de fotocollectie nog andere thematisch geordende foto's: over onder meer stoeten, molens, kapellen, provinciale tentoonstellingen en culturele initiatieven.

Aanvullingen

Er zijn geen geplande aanvullingen.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegbaar.
Archief raadpleegbaar vanaf 2010-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2010-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris. Zie Ordening (Inhoud en Structuur) voor meer informatie.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

-Inventarissen, Dienst Erfgoed (?)
-Archiefbeschrijving, 2017, Sara Truyts

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be