Collectiebeschrijving Architectuurarchief Vlaanderen

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

De collectie van het Architectuurarchief bestaat uit verschillende deelverzamelingen die de diverse aspecten van de architectuur- en ontwerppraktijk belichten:

  • De privéarchieven en -verzamelingen van personen, organisaties en bedrijven
  • Een verzameling architectuurboeken en -tijdschriften
  • Een verzameling productcatalogi en reclamefolders
  • Beeld- en audiomateriaal
  • Maquettes
  • Meubilair

Om het publiek een idee te geven wat ze zich bij deze verschillende deelverzamelingen kunnen voorstellen, beheert het architectuurarchief ook een flickr-pagina waar allerlei beeldmateriaal van de collectie beschikbaar wordt gesteld.

Archieven, verzamelingen en archiefrelicten

De archieven vormen het hoofdbestanddeel van de collectie van APA. Ze zijn een eersterangsbron voor de architectuur en de architectuurgeschiedenis. Ze documenteren het gebouwde en nog aanwezige patrimonium, bevatten unieke informatie over ongebouwde, verbouwde of verdwenen projecten, visualiseren de architecturale ideeën of verklaren de ruimtelijke planning.

Archiefrelicten zijn disparate archivalia uit de collectie van een architect, die niet rechtstreeks verworven zijn uit diens nalatenschap, maar door occasionele schenkingen aan de verzameling konden toegevoegd worden.

Vandaag telt de collectie 140 archieven, archiefrelicten of verzamelingen. Je vindt ze terug in het archievenoverzicht.

Architectuurboeken en -tijdschriften

Het Architectuurarchief Vlaanderen legt zich toe op de uitbouw van een vakbibliotheek.
La Construction moderne
Een 5000-tal boeken en bijna 300 verschillende tijdschrifttitels documenteren de architecturale en stedenbouwkundige geschiedschrijving en theorievorming in België. In vele gevallen illustreren deze boeken en tijdschriften ook de interesses en inspiratiebronnen van de archiefvormers.

Onze bibliotheek.

De beschikbare Belgische tijdschriften.

Productcatalogi en reclamefolders

Architectuurarchief Vlaanderen bewaart een systematisch aangelegde collectie van productcatalogi van producenten en verkopers van bouwmaterialen. Deze catalogi geven behalve historische productinformatie vaak ook tekst en uitleg bij contemporaine realisaties. Aangezien ze het imago van een firma uitdroegen, kreeg de vormgeving ervan dikwijls veel aandacht. Sommige exemplaren zijn dan ook echte parels. Slechts een klein deel van deze collectie is al verwerkt.

Bekijk de lijst met catalogi.

Beeld- en audiomateriaal

In de collectie van Architectuurarchief Vlaanderen nemen de 15.000 foto’s een belangrijke plaats in. Voor de studie van de architectuurgeschiedenis zijn ze een vanzelfsprekend en onmisbaar onderdeel. Foto’s identificeren, bestuderen en documenteren een gebouw. Ze registreren de gebouwde omgeving en leggen een evoluerende, vergankelijke of intussen verdwenen realiteit vast. Het medium kan ook artistiek ingezet worden, waarbij foto’s de architecturale kwaliteiten van een gebouw etaleren of zelf kunstobjecten zijn.

Maquettes

De maquettecollectie van Architectuurarchief Vlaanderen is een diverse verzameling van meer dan 200 objecten.
Archief Ludo Michielsen
Ze bestaat uit verschillende soorten maquettes, op diverse schalen en gemaakt met verschillende technieken en uiteenlopende materialen. Deze schaalmodellen hebben betrekking op architectuur, interieur, stedenbouw en landschap en dateren van circa 1920 tot heden.

Voor architecten zijn maquettes een belangrijk instrument tijdens het ontwerpproces, voor leken verhogen ze vooral de leesbaarheid van een ontwerp. Deze verkleinde driedimensionale wereld is immers overzichtelijk, herkenbaar en vaak makkelijker te begrijpen dan (bouw)tekeningen. Als erfgoedobject hebben maquettes dikwijls een aparte documentaire, cultuurhistorische en esthetische waarde.