Archief van de Vereniging voor het Streekplan 'Schelde-Dijle'

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van de Vereniging voor het Streekplan 'Schelde-Dijle'
Referentienummer BE/653717/0009-SD
Andere titels Archief van Schelde-Dijle
Andere nummers
Begindatum 1961
Einddatum 1979
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 22.68 meter (189 archiefdozen), 1 lade plannenkast, 12 roldozen

Context

Archiefvormers

Vereniging voor het Streekplan 'Schelde-Dijle'

Beheergeschiedenis

Het archief werd in 1992 verworven via schenking door de Vereniging voor het Streekplan 'Schelde-Dijle'.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief van Schelde-Dijle vzw (1961-1992) is geen typisch architectuurarchief. Het denken over architectuur blijft vaak beperkt tot architectenarchieven pur sang. Niet alleen architecten, maar ook interieurarchitecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en dergelijke meer geven vorm aan onze samenleving. Het verzaken van de relatie tussen de voorgenoemde beroepen leidt tot een verlies van context en ontkent de interdisciplinariteit en diversiteit van architectuur. Het is bijvoorbeeld niet ongewoon dat een architect eveneens een stedenbouwkundige is. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze beroepen zijn gangbare zaken.

Het archief is niet alleen bijzonder als type, maar biedt ook inhoudelijk mogelijkheden. De vzw had als taak studies over ruimtelijke ordening en ontwikkeling te coördineren. Deze studies werden bijvoorbeeld als wetenschappelijke basis voor de uitwerking van de gewestplannen van Antwerpen en Lokeren gebruikt. Het archief verschaft daarom eersterangsinformatie over de achterliggende ideeën en besluitvoering die onze maatschappij vorm geven. Het bevat ook bijzonder materiaal zoals statistieken en plannen.

Ordening

De studies in het archief zijn geordend per opdrachtgever.
De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegbaar. Archief raadpleegbaar vanaf 1992-11-19

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement. Archief vrij te reproduceren vanaf 1992-11-19

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Verwant materiaal

Materiaal in andere bewaarplaatsen

Een ander gedeelte van het archief wordt door het Rijksarchief bewaard.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Inventaris, 2009, Dirk Laureys
  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Sara Truyts, Wim Luyckx, Gwenny Dhaese

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be