Archief van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van de Koninlijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen
Referentienummer BE/653717/0019-KMBA
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1848
Einddatum 1980
Datering (tekst) 1948-1980 (1981-1998)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 10,56 m ( 88 archiefdozen) en 1 lade plannenkast

Context

Archiefvormers

Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen

Beheergeschiedenis

Het archief werd in 1998 verworven van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, via Francine Bodderez.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen vertoont grote lacunes. Enkele verhuizingen waren nefast, vooral voor het negentiende-eeuwse archief. Slechts enkele stukken gaan terug tot de stichtingsperiode en de eerste decennia van haar bestaan. Het grootste deel van het archief heeft betrekking op de periode na de Eerste Wereldoorlog en documenteert alle aspecten van de werking van de K.M.B.A. Enkele aanvullende gegevens werden gevonden in de privé-archieven van enkele leden-architecten. Het bevat daarnaast archiefrelicten met betrekking tot de bedrijfsopvolger Architectenunie, Laforce Flor, Moëd David en De Rijdt Alfons.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij te raadplegen.
Archief raadpleegbaar vanaf 1998-11-26

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 1998-11-26

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Inventaris, 2000, Dirk Laureys
  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Wim Luyckx

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be