Archief van Willem Aerts

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Willem Aerts
Referentienummer BE/653717/0120-WA
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1979
Einddatum 1983
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 1 verhuisdoos

Context

Archiefvormers

Willem Aerts

Beheergeschiedenis

Het archief werd na het overlijden van archiefvormer Willem Aerts (2013) beheerd door zijn dochter Nina, die het met akkoord van haar broer Alexander heeft overgedragen in 2016.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief van Willem Aerts heeft betrekking op zijn opleiding (kunstwetenschappen UGent en Monumentenzorg Antwerpen) en enkele wetenschappelijke activiteiten. Het heeft grotendeels verband met aspecten van de (steden)bouwkundige evolutie van Antwerpen en omvat onder meer de neerslag van zijn onderzoek naar architect Emiel Van Averbeke, naar huizen met insteekverdieping in de 16de en 17de eeuw in Antwerpen, naar de historiek van de Meir (in functie van de tentoonstelling van de KVNS in 1983) en documentatie over volkshuis Help U Zelve.
Het archief bevat foto's, bibliotheekmateriaal en documentatie.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij te raadplegen.
Archief raadpleegbaar vanaf 2016-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2016-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is beperkt toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Werkinventaris, 2016, Stefaan Grieten
  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Stefaan Grieten, Johan Helssen

Regels en afspraken

  • Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be