Archief van Walter Van Den Broeck

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Walter Van Den Broeck
Referentienummer BE/653717/0020-WVDB
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1925
Einddatum 1945
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 0,30 m (2 archiefdozen) en 3 laden plannenkast

Context

Archiefvormers

Walter Van Den Broeck

Beheergeschiedenis

Het grootste deel van het archief ging verloren, onder meer bij de verhuis uit de eigen woning in Berchem (Thaliastraat). Het restant van het archief werd tot bij de overdracht bewaard door de dochter van de architect. Het archief werd in twee fasen, in 1998 en 1999, geschonken aan het Architectuurarchief. Het dossier van de eigen woning in de Thaliastraat en een kleine collectie tijdschriften werden niet overgedragen.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

De archiefstukken laten toe het kleine, maar belangrijke oeuvre van de architect te reconstrueren. Het bevat ontwerpen van uitgevoerde en niet-uitgevoerde woningen en meubelen, vaak uit diverse fasen van het ontwerpproces en soms aangevuld met de administratieve dossiers en geïllustreerd met eigentijdse foto's.
Het bevat daarnaast archiefrelicten met betrekking tot Flor Laforce.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegbaar.
Archief raadpleegbaar vanaf 1999-01-25

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 1999-01-25

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Inventaris, 2000, Dirk Laureys
  • Archiefbeschrijving, 2017, Dirk Laureys en Wim Luyckx

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be

Beeldmateriaal

Walter Van Den Broeck