Archief van Stoop Architecten

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Stoop Architecten
Referentienummer BE/653717/0155-MST
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1978
Einddatum 2012
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 29 m (archiefdozen en klasseurs)

Context

Archiefvormers

Stoop Architecten

Beheergeschiedenis

Het archief werd in 2017 door het Vlaams Architectuurinstituut (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven) verworven via Monique Stoop zelf.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief bestaat voornamelijk uit de afdeling bouwdossiers van de periode van 1993 tot en met 2012. Zowel uitgevoerde als niet-uitgevoerde projecten werden bewaard. Uitzondering is het projectdossier van de renovatie van het Vleeshuis in Oudenaarde, met stukken die teruggaan tot 1978.
Kleinere archiefgehelen zijn een reeks zogenaamde kleine dossiers geordend per opdrachtgever en een reeks kandidatuurstellingen voor projecten.

Ordening

Ieder projectdossier is geïfdentificeerd aan de hand van een uniek nummer. Projectdossiers die werden aangetroffen zonder nummer, werden tijdens verwerking genummerd.
De ordeningsmethode van de kleine dossiers en kandidatuurstellingen verschilt. De methodiek die werd gebruikt wordt aangegeven in de inventaris.

Selectie

Selectie voor verwerving:

 • Boekhoudkundige stukken ouder dan 7 jaar werden door de archiefvormer verwijderd, m.u.v. de jaarboeken. 1 volledig boekhoudjaar is als voorbeeld behouden.
 • Door plaatsgebrek moest de archiefvormer alle originele calquen en tekeningen op A3-formaat vernietigen. Kopies van deze calquen zijn bewaard binnen de projectdossiers. De calquen en tekeningen die de archiefvormer als het meest waardevol beschouwde, zijn wel bewaard gebleven.
  De eerste reeks projectdossiers tot de jaren '80 werden opgeschoond. Deze projectdossiers zijn gemiddeld kleiner.
 • Uit het interview met Monique Stoop bleek dat de basis van het ontwerp steeds een concept was dat werd vastgelegd in een maquette. Deze maquettes zijn niet meer bewaard gebleven. Af en toe is er een foto van bewaard.

Selectie tijdens archiefverwerking:

 • Dubbele documenten werden steeds verwijderd.
 • Tijdens de verwerking van het archief door het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven werd een leidraad voor de selectie in het archief van Stoop Architecten uitgewerkt. Hiervoor werd advies gevraagd aan een klankbordgroep met experten die op 15 maart 2017 bijeenkwam.Expertiseverslagen werden verwijderd, want architectuurhistorisch niet interessant. Eén expertiseverslag werd bij wijze van voorbeeld behouden.
 • Binnen de projectdossiers werden alle documenten van louter praktische of technische aard vernietigd, zoals correspondentie, tussentijdse meet- en vorderingsstaten en tussentijdse werfverslagen.
  Met betrekking hierop waren er enkele uitzonderingen. In projectdossiers, waarvan de gebouwen op de inventaris onroerend erfgoed staan, werd omzichtiger geselecteerd. In projectdossiers van gebouwen met beschermde status werd er niet geselecteerd. Daarnaast werden ter documentatie enkele projectdossiers bij wijze van steekproef integraal bewaard. Het gaat hier om het projectdossier van de woning Meganck in Sint-Lievens-Houtem en het dossier van de bloemenwinkel Dieraert Jo. Tot slot werd er ook niet geselecteerd in de dossiers waarvan de 10-jarige aansprakelijkheidstermijn nog gold.

Aanvullingen

De archiefvormer zelf bewaart nog een groot deel van haar archief. Het gaat hierbij om 16 meter archiefdozen met projectdossiers, 1 meter expertiseverslagen, 5 kratten met cd-roms, circa 50 rollen met calques, circa 40 laden met tekenmateriaal en 400 à 500 GB digitaal archief.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

De archiefvormer heeft de inhoud van het archief in licentie gegeven volgens een Creative Commons licentie (BY-NC-ND).
Archief raadpleegbaar vanaf 2017-06-08

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2017-06-08

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er zijn een inventaris en projectenlijst beschikbaar.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Het archief wordt bewaard en is raadpleegbaar in het Rijksarchief Beveren.

Verwant materiaal

Materiaal in andere bewaarplaatsen

bestand / archief: Archief Maarten Van Severen . 1962-2005. circa 45 lopende meter en een 100-tal driedimensionale stukken (http://www.odis.be/lnk/AE_10176): Het Archief Maarten Van Severen bevat projectdossiers van Maarten Van Severen als werknemer bij Stoop Architecten

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

 • Inventaris, 2017, Wim Lowet, in samenwerking met Nele Luyts en Charlotte Rottiers (Stagiairs van de opleiding Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent)
 • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Wim Lowet, Sara Truyts

Regels en afspraken

 • Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be