Archief van Stalins-Janssens

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Identificatie

Titel Archief van atelier Stalins-Janssens
Referentienummer BE/653717/0051-SJ
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1872
Einddatum 1920
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 0,2 m (1 archiefdoos)

Context

Archiefvormers

Stalins-Janssens

Beheersgeschiedenis

Het archief werd in 2003 verworven via Armand Calders.

Gerelateerde actoren

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief van Stalins-Janssens staat, samen met dat van Elaerts en Calders / Calders en zoon, niet in verhouding tot de indrukwekkende productie, die een periode van een hele eeuw bestrijkt, maar niettemin is het erg relevant. Belangrijk is de aanwezigheid van drie atelierboeken, die een vrij betrouwbaar overzicht bieden op de uitgevoerde plannen van de verschillende ateliers over een periode van driekwart eeuw (1873-1949). Ook van de naoorlogse periode is er materiaal bewaard, hoofdzakelijk met betrekking tot opdrachten voor religieuze gebouwen. Het naoorlogse werk is van de hand van Oscar en Armand Calders.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij te raadplegen.
Archief vrij de reproduceren vanaf 2003-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2003-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

- Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Wim Luyckx, Gwenny Dhaese
- Inventaris, 2003, Stefaan Grieten

Regels en afspreken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be