Archief van Renaat Soetewey

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Identificatie

Titel Archief van Renaat Soetewey
Referentienummer BE/653717/0110-RSOE
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1945
Einddatum 1970
Datering (tekst) circa jaren 1940 tot jaren 1970
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 20-tal rollen, 5-tal cursussen, publicaties

Context

Archiefvormers

Renaat Soetewey

Beheergeschiedenis

Het archief is als handgift verworven van Jaak Soetewey in 2015,.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Van verschillende grafische documenten is niet helemaal duidelijk of ze van de hand zijn van Soetewey, dan wel van anderen. Sommige documenten lijken te maken te hebben met Rafaël Verwilghen (1918), met wie Soetewey samenwerkte in het Commissariaat Generaal voor 's Lands Wederopbouw tijdens WOII. Plannen voor Waver zijn te verklaren door Soeteweys activiteit binnen het CGLW, dat o.a. wedstrijden beoordeelde voor stedenbouwkundige wedstrijden in vernielde stadskernen zoals Nivelles, Wavre en Perwez (Uyttenhove 2011). Andere documenten houden verband met de wedstrijd voor Linkeroever in de jaren 1930, met architectuurontwerpen in associatie met Lantsoght, ...
Het archief bevat ook een map met briefwisseling, met onder andere correspondentie met de Lodewijk De Raet Stichting waar Soetewey blijkbaar regelmatig voor lezingen gevraagd werd.

Ordening

Het archief is niet verwerkt. De bouwtekeningen zijn niet geordend en vaak niet duidelijk geïfdentificeerd.

Selectie

Soetewey vernietigde zelf het grootste deel van zijn archief. Het bestand bestaat dus uit eerder toevallige overblijfselen die bij kinderen van Soetewey bewaard bleven.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegbaar.
Zie onder voor meer informatie over de beperkte toegang. Archief raadpleegbaar vanaf 2015-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Zie onder voor meer informatie over de beperkte toegang. Archief vrij te reproduceren vanaf 2015-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

De toegang tot het archief is beperkt vanwege de lopende inventarisatie.

Toegangen

Er is geen inventaris.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Sara Truyts
  • Archiefbeschrijving (ODIS), 2012, Ellen Van Impe

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be