Archief van Peter Wittocx

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Peter Wittocx
Referentienummer BE/653717/0029-PW
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1808
Einddatum 1920
Datering (tekst) Enkele stukken dateren mogelijks uit 1691 en de 18de eeuw
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 1,20 m (platte doos) en 3 lades plannenkast

Context

Archiefvormers

Peter Wittocx

Beheergeschiedenis

Het archief van Peter Wittocx (1853) is, samen met het archief van zijn zoon Hendrik Wittocx (1893-1965), verworven van Peter Wittocx junior (kleinzoon van Hendrik en achterkleinzoon van Peter) in 2001.

Gerelateerde actoren

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief bevat archiefbescheiden (notariële studies en affiches, kaarten en kadastrale documenten), plannen en tekeningen, kaders, foto's, bibliotheekmateriaal en documentatie.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Aanvullingen

Er zijn geen geplande aanvullingen.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegbaar.
Archief raadpleegbaar vanaf 2001-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2001-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Inventaris, 2001, Dirk Laureys
  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Stefaan Grieten, Sara Truyts

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be