Archief van Paul en Jan Smekens

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Paul en Jan Smekens
Referentienummer BE/653717/0006-PS
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1917
Einddatum 1965
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 5,80 m (42 archiefdozen) en 2 laden plannenkast

Context

Archiefvormers

  • Paul Smekens
  • Jan Smekens

Beheergeschiedenis

Het archief is in 1991 verworven van Philippe Dinet.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief bevat archiefbescheiden (correspondentie), plannen, kaders en foto's. Waaronder een aantal pentekeningen van historisch gebouwenpatrimonium.
Het archief bevat ook archiefrelicten van de zoon van Paul Smekens, architect Jan Smekens.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij te raadplegen.
Archief raadpleegbaar vanaf 1991-03-18

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 1991-03-18

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Bibliografie

  • GRIETEN, S., "Paul Smekens", in: LAUREYS, D. (ed.), 'Bouwen in beeld : de collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen', Turnhout, Brepols, 2004, pp. 237-40.
  • POULAIN, N., STRAUVEN, F., "Smekens, Paul", in: VAN LOO, A., e.a., 'Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden', Antwerpen, Mercatorfonds, 2003, pp. 508-509.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Nina Serulus en Wim Luyckx
  • Inventaris, 2002, Stefaan Grieten

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be