Archief van Paul Gevers

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Paul Gevers
Referentienummer BE/653717/0086-PG
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1964
Einddatum 2008
Datering (tekst) (1963) 1964-2008
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 6,30 m (37 archiefdozen, 57 roldozen) en 1,20 m (losse documenten, boeken, tijdschriften,...)

Context

Archiefvormers

Paul Gevers

Beheergeschiedenis

Het archief is geschonken door Paul Gevers in 2010.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief bevat archiefbescheiden, plannen en tekeningen, foto's, bibliotheekmateriaal en documentatie.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Selectie

Een aantal dossiers wordt niet opgenomen. De selectiecriteria daarbij waren het intrinsieke belang en de (on)volledigheid van het dossier in kwestie, het relatieve belang in de context van zowel het oeuvre van Gevers als de gehele archiefcollectie.

Aanvullingen

Er zijn geen geplande aanvullingen.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij te raadplegen.
Archief raadpleegbaar vanaf 2010-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2010-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Archiefbeschrijving, 2017, Gwenny Dhaese
  • Inventaris, 2015, Stefaan Grieten

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be