Archief van Paul De Meyer

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Paul De Meyer
Referentienummer BE/653717/0002-PDM
Ander nummers
Andere titels
Begindatum 1944
Einddatum 1989
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau archief
Omvang en medium 50,40 m (420 archiefdozen) en 14 laden plannenkast

Context

Archiefvormers

Paul De Meyer

Beheersgeschiedenis

Paul De Meyer schonk in 1987 het eerste deel van zijn eigen archief en in 2015 werd het restant van het archief door zijn weduwe overgedragen. De verwerving van archieven van Paul De Meyer en Léon Stynen betekende in 1988 de eigenlijke start van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief van Paul Meyer bevat documenten uit verschillende fasen van zijn carrière en de opleiding, de samenwerking met Léon Stynen (1946-1977) en de verderzetting/overname van het bureau Stynen-De Meyer (1977-1997). De archieven Stynen en De Meyer zijn aanvullend voor de periode 1946-1977. Het archief bevat vooral projectdossiers. Ook het fotomateriaal met betrekking tot de samenwerking Stynen-De Meyer wordt binnen dit archief bewaard. De bibliotheek werd niet overgedragen.

Ordening

De Meyer volgde de oude nummering die ook van toepassing was in het bureau Stynen-De Meyer. Deze oude nummering wordt opgenomen in de nieuwe, geografische ordening van het archief. Vanaf 1977 worden de projectdossiers geografisch geordend. De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij te raadplegen. Archief vrij te reproduceren vanaf 1988-12-15

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en gebruik van de archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Voor de stukken met betrekking tot samenwerking Stynen-De Meyer: rechten zijn voorbehouden (zie Sofam). Archief vrij te reproduceren vanaf 1988-12-15

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het gedeelte van het archief dat in 1987 is geschonken is toegankelijk. Het gedeelte dat in 2015 werd overgedragen, is toegankelijk van zodra het volledig verwerkt is. Contacteer het Architectuurarchief voor meer details.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Inventaris, 2003, Dirk Laureys
  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Dirk Laureys, Wim Luyckx

Regels of afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be

Beeldmateriaal

Paul De Meyer