Archief van Jul De Roover

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Jul De Roover
Referentienummer BE/653717/0004-JDR
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1948
Einddatum 1983
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 7,40 m (39 archiefdozen, 84 roldozen, 1 zwarte doos) en 1 lade plannenkast

Context

Archiefvormers

Jul De Roover

Beheergeschiedenis

Door de archiefvormer aan het Architectuurarchief Provincie Antwerpen geschonken in 1990.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief bevat archiefbescheiden (correspondentie, technische en administratieve documentatie), maquettes, kaders en foto's.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegbaar. Archief raadpleegbaar vanaf 1990-11-08

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement. Archief vrij te reproduceren vanaf 1990-11-08

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Bibliografie

  • LAUREYS, D., "De Roover, Jul", in: VAN LOO, A., e.a., 'Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden', Antwerpen, Mercatorfonds, 2003, p. 262.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Inventaris (Word), 2008, Dirk Laureys, Ann Bries
  • Inventaris (Excel), 2014
  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Erik Wils en Wim Luyckx

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be

Beeldmateriaal

Jul De Roover