Archief van Jan Vanhoenacker

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Jan Vanhoenacker
Referentienummer BE/653717/0010-JVH
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1906
Einddatum 1956
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 3,60 m (30 archiefdozen) en 6 laden plannenkast

Context

Archiefvormers

Jan Vanhoenacker

Beheergeschiedenis

Het archief werd in 1994 aan het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen geschonken door zoon Peter Vanhoenacker.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Van het oorspronkelijk archief van Jan Vanhoenacker bleef slechts een klein gedeelte bewaard. Het archief omvat vooral wedstrijdontwerpen uit het interbellum en documenten over de wederopbouw in de Westhoek en over enkele grote projecten in Antwerpen en aan de kust. Over Vanhoenackers activiteiten in Kortrijk zijn nauwelijks archivalia voorhanden.

Het archief van Vanhoenacker getuigt niet enkel van een veelzijdige architectuurpraktijk die zich uitstrekte over heel België, maar omvat ook enkele internationale projecten zoals onder meer een inzending voor de befaamde wedstrijd van het Paleis van de Volkenbond (Genève, Zwitserland, 1926).

Ordening

Het archief is geordend per projectdossier.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegbaar. Archief raadpleegbaar vanaf 1994-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement. Archief vrij te reproduceren vanaf 1994-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is beperkt toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Wim Luyckx en Wim Lowet

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be

Beeldmateriaal

Jan Vanhoenacker