Archief van Hans Autrique

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Hans Autrique
Referentienummer BE/653717/0091-HA
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1953
Einddatum 2007
Datering (tekst) vnl. 1970-2005
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 3,90 m (32 archiefdozen)

Context

Archiefvormers

Hans Autrique

Beheergeschiedenis

Het archief werd op 26/11/2010 verworven als handgift.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het interieurontwerpersbureau van Hans Autrique stond in voor complete woning-, winkel-, en bureelinrichting, verbouwingen, tentoonstellingsstanden. Het archief heeft betrekking op diverse plaatsen in Vlaanderen, met een zwaartepunt in de omgeving Antwerpen. Ook diverse internationale locaties zoals Berlijn, Keulen, Parijs, Moskou, enzovoort komen aan bod. Voornamelijk de periode 1990-2005 is goed gedocumenteerd met dossiers. De periode 1965-2005 is aan de hand van portfolio's gedocumenteerd.
Het leeuwendeel van het archief handelt over het ontwerpen van tentoonstellingsstanden voor Vlaamse overheidsdiensten zoals Export Vlaanderen, FIT, BDBH enzovoort. Slechts een selectie interieurinrichtingen voor particulieren zijn bewaard. Het gros van de projecten zijn gedocumenteerd met tekeningen en tekstdocumenten. Voor een volledig beeld van alle projecten moet de onderzoeker teruggrijpen naar de serie portfolio's.

Naast het ontwerpen, is ook het prospecteren en presenteren van zijn opdrachten gedocumenteerd. Onder meer zijn voorbereiding op het inrichten en bezoeken van beurzen valt hieronder. Eveneens professioneel fotomateriaal bedoeld om zijn werk te presenteren, is bewaard. Het archief bevat ook stukken over de bedrijfsvoering. Dit is echter slechts voor een aantal jaren (1999-2005) bewaard. Eveneens de biografie en vorming van de interieurarchitect Autrique is goed gedocumenteerd. Bijvoorbeeld diploma's en getuigschriften zijn bewaard.

Naast zijn functie als interieurarchitect, was Autrique actief als deskundige voor de rechtbank van eerste aanleg, rubriek binnenhuisinrichting. Hij was ook een lid van de beroepsorganisatie voor interieurarchitecten en streefde voor de erkenning en bescherming van de titel interieurarchitect.

Ordening

Het archief van Autrique omvat enkele grote reeksen. De eerste en omvangrijkste reeks bevat mappen betreffende de inrichting van tentoonstellingsstanden en interieurs. De reeks heeft een chronologische ordening. Bijvoorbeeld één map bevatte x-aantal ontwerpen per jaar. De ontwerpen zijn binnen in de map niet chronologisch of alfabetisch geordend. Ook zijn de verschillende projecten moeilijk van elkaar te scheiden. Binnenin deze serie zijn drie onderverdelingen aangebracht om de toegankelijkheid te verhogen.
Ten eerste is de deelreeks mappen die uitsluitend over de voorbereiding van de projecten handelt, afgezonderd en ondergebracht in de rubriek 'Prospecteren'. Ten tweede is de deelreeks die uitsluitend focust op het ontwerpen en uitvoeren van projecten ondergebracht in de rubriek 'Ontwerpen en uitvoeren'. Grofweg zijn er twee verschillende ordeningen in deze deelreeks te onderscheiden. Als eerste een ordening waarbij de projecten van elkaar te onderscheiden zijn. Deze projecten zijn beschreven als dossiers in een Excel lijst. Ze zijn echter wel in hun oorspronkelijke orde bewaard. Als tweede is er de ordening waarbij geen onderscheid tussen de verschillende projecten te maken is. Deze vermengde projecten zijn als 'stukken betreffende' beschreven; vermits ze verschillende projecten en algemene/overkoepelende stukken bevatten. De oude orde is eveneens bewaard.

De bovengenoemde rubriek 'Ontwerpen en uitvoeren' is echter omvangrijk en is in drie deelrubrieken verdeeld. Namelijk in de rubrieken 'Interieurs', 'Tentoonstellingsstanden' en 'Wedstrijden'. In de rubriek 'Tentoonstellingsstanden' zijn de beschrijvingseenheden chronologisch op het jaar van de tentoonstelling/beurs geordend. De datum van de stukken variëren namelijk van een jaar voor tot een jaar na de effectieve tentoonstelling. Onderzoekers die op zoek zijn naar een beurs x in jaar y zullen de beurs gemakkelijker vinden, dan wanneer de beschrijvingen op jaar van de stukken waren geordend. Tenslotte is de deelserie met presentatie- en referentiemateriaal over de projecten ondergebracht in de rubriek 'Presenteren'.
Naast deze grote reeks, zijn er mappen over zijn functie als rechtsbankdeskundige en als lid van de beroepsorganisatie AiNB. Vervolgens zijn er allerlei stukken over zijn privéleven. Deze stukken zijn verdeeld in drie rubrieken; 'Biografische gegevens' waaronder stukken zoals een kopie van zijn geboorteakte, burgerlijke stand, e.d. zijn ondergebracht. Een rubriek 'Jeugd, opleiding en vorming' waaronder stukken zoals getuigschriften zijn geordend. Als laatste een rubriek 'Vermogensbeheer' om een plaats te geven aan stukken over de huur van een appartement. Verder is er een reeks over de financiën van zijn bedrijf. Deze betreft slechts enkele jaren vanaf 1999. Er is dus een hiaat van alles van voor 1999 en na 2004. Het is daarentegen al uitzonderlijk dat stukken betreffende de bedrijfsmiddelen APA bereiken. Tenslotte is er een serie documentatie aanwezig. Deze documentatie handelt voornamelijk over de locaties van beurzen en materialen.

Archiefschema I. Privéleven

 • A. Biografische gegevens
 • B. Jeugd, opleiding en vorming
 • C. Vermogensbeheer

II. Functie als zelfstandige interieurarchitect

 • A. Bedrijfsmiddelen
  • 1. Financiën
 • B. Bedrijfsfuncties
  • 1. Prospecteren
  • 2. Ontwerpen en uitvoeren
   • a. Interieurs
   • b. Tentoonstellingsstanden
   • c. Wedstrijden
  • 3. Presenteren

III. Functie als deskundige in rechtszaken betreffende binnenhuisinrichting
IV. Lidmaatschap van verenigingen
V. Documentatie

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegdbaar.
Archief raadpleegbaar vanaf 2010-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2010-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

De inventaris en algemene beschrijving van de inventaris zijn in juli 2015 afgerond. De inventaris bestaat uit twee delen


De bibliotheek van Hans Autrique is afzonderlijk beschreven.
Catalogi in de projectdossiers zijn nog niet afgezonderd.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

 • Inventaris, 2015, Sara Truyts
 • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Sara Truyts

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

De ordening en beschrijving zijn gebaseerd op de afspraken geformuleerd in:

 • 'Terminologie voor grafische archivalia', Nederlands Archievenblad, 93 (1989), nr 1, 76-81.
 • De richtlijnen voor de inhoud en vormgeving van een archiefinventaris, Brussel, RA, 2012.
 • Archiefwiki, http://archiefwiki.org/wiki/Hoofdpagina, laatst geraadpleegd op 21/07/2014.
 • Art & Architecture Thesaurus Nederlandstalig, laatst geraadpleegd op 19/07/2014, http://browser.aat-ned.nl/
 • Coppens H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordeningen beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Brussel, 1997.
 • Daniels M. en Peyceré D. (red.), A guide to the archival care of architectural records, 19th-20th centuries, Parijs, ICA-SAR, 2000.
 • De Houwer V. e.a., Handleiding architectuurarchieven: inventarisatie, CVAa/VAi, Antwerpen, 2004.
 • Den Teuling A., Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, 's-Gravenhage, 2003.

Gebruikte afkortingen in de inventaris:

 • VLAM: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw
 • FIT: Flanders Investment and Trade
 • BDBH: Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
 • AiNB: Associatie van interieurarchitecten van België
 • i.o.v.: in opdracht van

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be