Archief van Gustaaf Careels

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Gustaaf Careels
Referentienummer BE/653717/0073-GC
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1920
Einddatum 1950
Datering (tekst) vnl. 1920-1937; (1907) 1920-1950
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 0,12 m (1 archiefdoos) en 1 lade plannenkast

Context

Archiefvormers

Gustaaf Careels

Beheersgeschiedenis

Het fragmentair bewaarde archief van Gustaaf Careels is, samen met dat van diens vader Edward, steeds in familiebezit gebleven, tot het in 2007 geschonken werd aan het Architectuurarchief. Oorlogscorrespondentie tussen Edward Careels en zijn twee zonen, Gustaaf en Jan, samen met bijhorende foto's, is in het bezit van een familielid. Een fotokopie van de correspondentie is toegevoegd aan het fonds Careels, de enigszins relevante foto's zijn gescand of gefotokopieerd.

Gerelateerde actoren

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief, dat de periode 1920-1950 omvat, met projecten van 1920 tot 1937, is zeer onvolledig. Het werpt licht op enkele realisaties van Careels als privé-architect en als provinciaal bouwmeester en illustreert een typerend facet van de gediversifieerde houding tussen traditionalisme en modernisme in de Vlaamse architectuurpraktijk in de periode van interbellum en in die kort na WO II.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Aanvullingen

Er zijn geen geplande aanvullingen.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegbaar.
Archief vrij te raadplegen vanaf 2017-08-31

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2017-08-31

Voorwaarden fysieke toegankelijk

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Inventaris, 2009, Stefaan Grieten
  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Erik Wils, Wim Luyckx

Regels en aanvragen

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be