Archief van Ernest Wauters

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Ernest Wauters
Referentienummer BE/653717/0037-ERW
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1926
Einddatum 1966
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 0,1 m (1 archiefdoos) en 1 lade plannenkast

Context

Archiefvormers

Ernest Wauters

Beheergeschiedenis

Het archief is als schenking verworven van Herman Wauters (zoon van Ernest Wauters) in 2004.

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief behelst slechts een klein deel van de architectuurpraktijk van Ernest Wauters, het bevat archiefbescheiden, plannen en foto’s.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Selectie

Het archief behelst slechts een klein deel van het architectenarchief van Ernest Wauters. Het grootste deel is vroeger vernietigd.

Aanvullingen

Er zijn geen geplande aanvullingen.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij raadpleegbaar.
Archief raadpleegbaar vanaf 2004-03-22

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2004-03-22

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Inventaris, 2002, Dirk Laureys
  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Erik Wils

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be