Archief van Emiel Van Averbeke

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Emiel Van Averbeke
Referentienummer BE/653717/0056-EVA
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1897
Einddatum 1946
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 0,40 m (3 archiefdozen) en 1 lade

Context

Archiefvormers

Emiel Van Averbeke

Beheersgeschiedenis

Een gedeelte van dit archief werd aangekocht in 2005, een ander gedeelte werd verworven als handgift in 2011 van de achterkleinzoon. Uit de context van beide verwervingen blijkt dat het archief van Van Averbeke onvolledig bewaard is en bovendien uit elkaar gehaald, waarna een gedeelte op de markt is gekomen.

Gerelateerde actoren

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief van Van Averbeke, hoewel samengesteld uit disparaat materiaal, belicht tal van aspecten van diens activiteiten als architect. De beginjaren met ontwerpen in samenwerking met Jan Van Asperen (liberaal volkshuis Help U Zelve), eigen ontwerpen voor architectuur en interieurontwerp, onder meer voor de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, restauratiewerk (Cantorij Aarschot, voltooid door zijn zonen Robert en Fred, eveneens architecten). Zowel art nouveau, art deco als regionalisme/traditionalisme zijn vertegenwoordigd. Ander materiaal illustreert zijn activiteiten als beeldend kunstenaar, al dan niet in verband met zijn rol als vooraanstaand lid van De Scalden.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij te raadplegen.
Arcjoef vrij te raadplegen vanaf 2005-01-01

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2005-01-01

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Wim Luyckx, Gwenny Dhaese, Stefaan Grieten
  • Inventaris, 2006, Stefaan Grieten
  • Inventaris (aanvulling), 2011, Stefaan Grieten

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be

Beeldmateriaal

Emiel Van Averbeke