Archief van Edward Careels

Uit Architectuurarchief Vlaanderen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventaris

Identificatie

Titel Archief van Edward Careels
Referentienummer BE/653717/0072-EC
Andere titels
Andere nummers
Begindatum 1877
Einddatum 1930
Datering (tekst)
Beschrijvingsniveau Archief
Omvang en medium 0,24 m (2 archiefdozen) en 1 lade plannenkast

Context

Archiefvormers

Edward Careels

Beheersgeschiedenis

Het fragmentair bewaarde archief van Edward Careels is steeds in familiebezit gebleven, tot het in 2007 geschonken werd aan het Architectuurarchief. Oorlogscorrespondentie tussen Edward Careels en zijn twee zonen, Gustaaf en Jan, samen met bijhorende foto's, is in het bezit van een familielid. Een fotokopie van de correspondentie is toegevoegd, de enigszins relevante foto's zijn gescand of gefotokopieerd.

Gerelateerde actoren

Inhoud en structuur

Inhoudsbeschrijving

Het archief, dat projecten uit de periode 1883-1930 omvat, belicht niet alleen de carrière van Careels als provinciaal architect, maar ook als privé-architect. Gezien het belang van deze architect voor de plaatselijke architectuurgeschiedenis van de late 19de en vroege 20ste eeuw, het brede typologische gamma van zijn ontwerpen en de beeldbepalende en cultuurhistorische waarde van heel wat van zijn realisaties, meestal gelegen in de provincie Antwerpen, heeft dit archief een grote relevantie, ondanks het feit dat er per bouwdossier slechts één of enkele documenten bewaard zijn, met de nadruk op visueel aantrekkelijk materiaal. Deze algemene lacune wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de aanwezigheid van een manuscript met correspondentie over de periode 1905-1911. Bijkomend zijn er heel wat persoonlijke documenten, die niet alleen inzicht verschaffen over de levenssfeer van de architect en zijn familie, maar ook documentair van belang zijn voor de inrichting van de eigen woning in Lier.

Ordening

De ordening is gebaseerd op het archiefschema dat intern gehanteerd wordt.

Aanvullingen

Er zijn geen geplande aanvullingen.

Voorwaarden raadpleging en gebruik

Voorwaarden raadpleging

Het archief is vrij te raadplegen.
Archief raadpleegbaar vanaf 2017-08-31

Voorwaarden reproductie en gebruik

Voor de reproductie en het gebruik van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van het Architectuurarchief. Zie hiervoor het leeszaalreglement.
Archief vrij te reproduceren vanaf 2017-08-31

Voorwaarden fysieke toegankelijkheid

Het archief is toegankelijk.

Toegangen

Er is een inventaris beschikbaar.

Beschrijvingsbeheer

Archiefverwerking

  • Inventaris, 2007, Stefaan Grieten
  • Archiefbeschrijving (Qi), 2017, Erik Wils, Wim Luyckx

Regels en afspraken

Deze archiefbeschrijving is opgesteld volgens de archiefbeschrijvingsregels van Architectuurarchief Vlaanderen, versie 4.2

Archief consulteren

Wil je meer info over dit archief of wens je het archief te consulteren stuur dan een mail naar architectuurarchief@vai.be